чернетки Україна антиутопія Глава 3 Адміністротивно-територі

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2012 14:53

чернетки Україна антиутопія Глава 3 Адміністротивно-територі

Всяка держава, маючи на меті досягнення максимально можливої оптимізації керованісті державного апарату, а також донесення на низовий територальний рівень оптимального набору, доступних на данний поточний час, державних благ, ділиться на, за правило, рівні в правах, але рідко рівноцінні за значенням, адміністративно-територіальні одиниці (АТО). АТО поділяються на велики й малі адміністративно-територіальні окуги (ВАТО й МАТО). Окремо, можуть формуватися міські й територіальні анклави з особливим, або прирівняним до ВАТО, статусом (столичний анклав, територія державнозначимої військової бази, окуповані території).
ВАТО- за правило, створюються з огляду на можливісті данного регіону, щодо відносно автономного існування (в україні 2012- області) з безсумнівним оглядом на традиційну систему устрою АТО. Докорінні зміни розмірів й повноважень, в тому числі формування нових й розформування старих ВАТО, відбувається внаслідок не менш докорінних змін (громадянська війна, окупація). За правило, переважна більшість ВАТО складається з тої чи іншої чисельності рівноправних МАТО.
МАТО- є адміністративними, за можливістю максимально наповнені, тою чи меншою мірою, повноважними держ службовцями, форпостами центральної влади на місцях (в україні 2012 - райони). Система МАТО є такою, що піддається докорінному реформуванню у відносно спокійний час. З метою оптимізації держ управління МАТО утворюється згідно окремо означених загальних параметрів враховуючих кількість населення, площу території й географічне положення (логістика сполучень з центром й суміжними ВАТО, МАТО, а також з іншими державами), з можливим окремим врахуванням економічного й ресурсного потенціалу регіону.

Оптимізація системи АТО проходить виключно через одобрення данних ініціатив 2/3 складу загальнодержавного законотворчого органу. Центри ВАТО й МАТО насичуються за окремою загальнодержавною формулою (з безсумнівною можливістю внесення коректив).
а- базовий об.єм д/а для 1 МАТО випрацьовується через поточну, оптимальну можливість забезпечення на території данного державного форпосту, доступу до певного критичноважливого набору надаваємих державою благ (суд, повноцінний райвідділ поліції, поліклініка, адміністративний центр з повноваженнями вирішувати місцеві проблеми)
б- базовий об.єм д/а для 1 ВАТО = об.єм д/а для 1 МАТО * (населення міста + населення району центр якого є одночасно центром ВАТО)/ мін значення кількості населення щодо МАТО + окремі підрозділи д/а не потрібні, або економічно недоцільні для МАТО (ревізійні органи, органи ліцензування, екологічного контролю й тп).
Насичення ВАТО й МАТО д/а може відбуватися як через утворення окремих інституцій, так й укрупнення інституцій (наприклад при кількості населення центру ВАТО й прилеглого до нього регіону = 6 мін означеній кількості населення для МАТО, то в центрі данного ВАТО не є обов.язковим створення 6 судів з насиченням суддями кожного як для 1 МАТО, а може бути створено 2 суди з насиченням 3 * норматив судів для 1 МАТО). При чому, беручи до уваги факт концентрації в адмін центрах ділової, політичної, громадської й тп активності
є логічним додаткове, насичення тої чи іншої структури д/а.
Поза забезпеченням центральною владою, функціонування (по окремо означеним нормам) правового (судді, прокурор, держ адвокат), поліцейського, військового відомств, й підрозділів мчс,- базовий д/а МАТО є таким що, складається з очолюваного й підконтрольного голові райдержадміністрації секретаріата (базово до 5 чоловік) й об.єднаної райінспекції.
Об.єднана райінспекція складається з інспекторів в галузях освіті, медицині, зайнятості, екології, природним ресурсам, фонду нерухомості, фонду земельних ресурсів.
1- Освітні інспектори,-
а- наглядають за охопленням дитсадками й школами всього населення району
б- наглядають за відповідністю існуючих закладів щодо загальнодержавних норм (стан будівлі, достатність навчальних площ, насиченням учбовими матеріалами, насиченість вчителями й тп)
в- формують пропозиції, щодо насичення, вже існуючих, закладів учнями з суміжних територій, з одночасним направленням рекомендації вищому керівництву забезпечити додаткове фінансування означених пунктів з центрального бюджету
г- переформатування або відкриття* дошкільних й шкільних закладів на слабко урбанізованих територіях, населені пункти яких нездатні самостійно забезпечити фінансування дит садків й шкільної освіти, з чітким означенням території охоплення кожним окремо створюваємим або переформатованим закладом, з одночасним направленням рекомендації вищому керівництву забезпечити додаткове фінансування означених пунктів з центрального бюджету
* В найбільш населеному пункті (якщо в данному населеному проживає більше 1/3 очікуваємих учнів), або в логістично найдоступнішому місці.
д- розробляють й наглядають за виконанням програми шкільний автобус
е- кординують роботу дошкільних й шкільних закладів (мають повноваження вирішувати трудові кофлікти, й інші спірні ситуації місцевого значення, якщо вони не є в прямій компетенції судового або поліцейського апарату)
є- проводять аналітичну роботу щодо оптимізації діяльності галузі в районі в цілому, надають загальні рекомендації вищому керівництву, в тому числі щодо надання додаткового фінансування з центрального бюджету закладів на особливо економічно слабкорозвинених територіях району
2- Медичні інспектори,-
а- наглядають за охопленням дільничними лікарями усього населення району
б- надають пропозиції вищому керівництву щодо переформатування або створення нових медичних дільниць на слабко урбанізованих територіях, населені пункти яких нездатні самостійно забезпечити фінансування діяльності медичної дільниці, з чітким означенням території охоплення кожною мед дільницею
в- розробляють й наглядають за формуванням й забезпеченням пакетами першої мед допомоги громадських груп місцевої швидкої допомоги
г- кординують роботу дільничних лікарів й райполіклініки або райлікарні (мають повноваження вирішувати трудові кофлікти, й інші спірні ситуації місцевого значення, якщо вони не є в прямій компетенції судового або поліцейського апарату)
д- проводять аналітичну роботу щодо оптимізації діяльності галузі в районі в цілому, надають загальні рекомендації вищому керівництву, в тому числі щодо надання додаткового фінансування з центрального бюджету закладів на особливо економічно слабкорозвинених територіях району
Аналогічно щодо інспекторів служби зайнятості, екології, природних ресурсів, фонду нерухомості, фонду земельних ресурсів,- з урахуванням професійної специфіки.

Державно- адміністративна система вбирає у себе також окрему систему населених пунктів.
Всякий населений пункт керується через посередництво обраних на місцевих виборах представників громади й утворює місцевий муніціпалітет.
В порівняно невеликих населених пунктах (сел, містечок), населення яких складається менше ніж, або приблизно дорівнює 2 * на мін окремо означеної чисельності населення для МАТО, утворюється 1 муніципалітет. В середніх й великих населених пунктах (містах), муніципалітети утворюються з розрахунку- 1 рівноправний муніципалітет на 2 * на мін окремо означеної чисельності населення для МАТО.
* Функціонування ВАТО й МАТО забезпечується з держ бюджету. Бюджети населених пунктів є місцевими (міський бюджет є загальним й не залежить від кількості сплачених й зібраних податків, на території кожного окремо взятого міського муніципалітету).
** (Станом на 1 січня 2011 року в Україні були такі адміністративно-територіальні одиниці: 1 автономна республіка — Автономна Республіка Крим, 24 області, 490 районів, 459 міст (з них 180 — міста спеціального статусу, республіканського, обласного значення; 2 міста загальнодержавного значення — Київ, столиця України, та Севастополь), 118 районів у містах, 885 селищ міського типу, 10 278 сільських рад, 28457 сіл)

Символи державотворення

Вибудова держави є не лінійною багаторівневою системою приорітетів, одним з вагомих факторів якої, в тому числі, є вибудова ментального простору.
Держава, поточна влада якої не здатна чітко зформулювати ідеалогічні приорітети, й не приділяє достатньої уваги очищенню від символів залишених минулим режимом, є такою що або не придатна до реформування, або ж коефіціент корисної дії (ккд) при прикладенні зусиль щодо оптимізації держ системи, є в рази менший за очікуваємий.
При чому, досвід держвотворення доводить,- чим швидше зачищаються символи минулого режиму (числені пам.ятники вождям, мемореали, топографічні назви з включенням символів попередньої ідеалогічної системи (в тому числі- ВАТО, МАТО, населених пунктів, вулиць й тп), й на заміну їй приходить нова (бажано з вкрапленнями повертаємої після заборон попереднього режиму, традиційної символіки), символіка,- тим більшим є ккд зусиль прикладених до розбудови нової державної системи.
Інструментом зачистки доволі вправно користуються окупаційні, автократичні, ідеалогічні режими й достатньо слабко використовують демократичні й напів-демократичними режими, для яких розумне застосування данного інструмента може стати одною з вагомих додаткових можливостей при розбудові держ системи за власним зразком. Щодо розумного застосування інструмента перейменування, то в першу чергу перейменуванню підлягають,-
а- всі топографічні й адміністративні об.єкти перейменовані попереднім режимом;
б- знищуються, за правило, числені залишені попереднім режимом пам.ятники, меморіали пов.зані з найодіознішими діячами минулого режиму
в- перейменовуються економічні об.єкти
г- забороняється використання символів минулого режиму в інформативному, пов.язаному з політичною агітацією, полі
За тим перейменуванню підлягають всі інші, в тому числі, напряму розбудовані попереднім режимом, об.єкти.
dymdym
 
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
270 84265
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 13:04
tobias
0 2753
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2015 12:34
ТупУм
УКРАЇНА (Антиутопія) 1, 2
Anonymous » Пон 08 жов, 2012 12:56
12 9963
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2013 08:26
vmlevchuk
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама