Налоговая может узнать сколько у меня на деопзите

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2012 17:48

  firef75 написав:papasha Вы работаете в банке или раньше работали?
Неужели, можно хоть миллионы класть и налоговая не узнает?

Хоть 10...хоть 20...хоть 100 млн...
...депозиты не попадают под финмониторинг.
Налоговая может узнать только по решению суда.
Таких как я не было, нет и не надо... но я родился...так что держитесь.
Freed
 
Повідомлень: 1094
З нами з: 24.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2012 19:32

Допустим в банке 1 млн.грн., банк передает данные в НБУ о таком депозите, а НБУ может сообщить налоговой и т.д., круг замкнется или как? А как же требование для банков информировать Госфинмониторинг, о суммах свыше 150тыс., грн., и передавать данные в Департамент Финансового Мониторинга и куда дальше идет эта информация? Все равно информация о больших депозитах где-то существует и кто-то ею, в нашей стране может воспользоваться...
Vkladishe
 
Повідомлень: 123
З нами з: 18.07.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2012 08:48

  Vkladishe написав:Допустим в банке 1 млн.грн., банк передает данные в НБУ о таком депозите, а НБУ может сообщить налоговой и т.д., круг замкнется или как? А как же требование для банков информировать Госфинмониторинг, о суммах свыше 150тыс., грн., и передавать данные в Департамент Финансового Мониторинга и куда дальше идет эта информация? Все равно информация о больших депозитах где-то существует и кто-то ею, в нашей стране может воспользоваться...

Финмониторинг информируется в случае (Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму"):
"Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень), та має одну або більше таких ознак:
1) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
2) купівля-продаж чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;
3) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), проведення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або однією із сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (території). Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню;
4) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;
5) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи - підприємця чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, або зарахування коштів на поточний рахунок чи списання готівки з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;
6) переказ особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту);
7) обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;
8) проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не депонованими в депозитарних установах;
9) проведення фінансових операцій з векселями з бланковим індосаментом або індосаментом на пред'явника;
10) здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі;
11) проведення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена;
12) одержання (сплата, переказ) страхового (перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії);
13) проведення страхової виплати або страхового відшкодування;
14) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри;
15) здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг;
16) надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день декілька разів, за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою цієї статті.
Інформація про фінансові операції подається відповідно до пунктів 10, 11, 16 частини першої цієї статті Спеціально уповноваженому органу всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу, крім банків."
Депозит не попадает ни под один из пункотов. Информация о миллионых (или вообще) о депозитах никуда и никому не передается.
Таких как я не было, нет и не надо... но я родился...так что держитесь.
Freed
 
Повідомлень: 1094
З нами з: 24.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2012 23:51

Re: Налоговая может узнать сколько у меня на деопзите

Если положить на депозите 140 тыс., а через год будет больше 150 тыс. на депозите, то этот депозит отслеживается по финансовому мониторингу?
firef75
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2012 10:03

  firef75 написав:Если положить на депозите 140 тыс., а через год будет больше 150 тыс. на депозите, то этот депозит отслеживается по финансовому мониторингу?


Финансовые операции на 150 000 грн. и больше в Украине подпадают под финансовый мониторинг

При определенных условиях под финансовый мониторинг в обязательном порядке подпадает финансовая операция в случае, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 150 000 гривен

Подписывая договора покупки или продажи недвижимости, а также других «движимых и недвижимых объектов» мы не всегда задумываемся о всех сторонах сделки и возможных последствиях.

В частности,не все знают, что финансовые операции по определенным сделкам автоматически подпадают под финансовый мониторинг.Согласно положениям Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем» под финансовый мониторинг в обязательном порядке подпадает финансовая операция в случае, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 150 000гривен и имеет один или более следующих признаков:1) перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет за границу и поступление денежных средств из анонимного (номерного) счета из-за границы, а также перевод средств на счет, открытый в финансовом учреждении в стране, которая отнесена Кабинетом Министров Украины к перечню оффшорных зон;2)покупка-продажа чеков, дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные;3) зачисления или перевод средств, предоставления или получения кредита (ссуды), проведения других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции является физическим или юридическим лицом, которое имеет соответствующую регистрацию, местожительство или местонахождения в стране(на территории), которые не выполняют или неподобающим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, которые осуществляют деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов,полученных преступным путем, или финансированием терроризма, или одной из сторон является лицо, которое имеет счет в банке, зарегистрированном вышеупомянутой стране (территории). Перечень таких стран (территорий)определяется в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины, на основе выводов международных, межправительственных организаций,деятельность которых направлена на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, и подлежит опубликованию;4) зачисления на счет средств в наличной форме с их дальнейшим переводом того же или следующего операционного дня другому лицу;5) зачисление средств на текущий счет юридического или физического лица - предпринимателя или списания средств из текущего счета юридического или физического лица -предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, или зачисления средств на текущий счет или списание наличных денег из текущего счета юридического или физического лица - предпринимателя в случае,если операции на отмеченном счете не осуществлялись со дня его открытия;6) перевод лицом средств за границу при отсутствии внешнеэкономического договора(контракта);7) обмен банкнот, особенно иностранной валюты, на банкноты другого номинала;8) проведение финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не депонируемыми в депозитарных учреждениях;9) проведение финансовых операций с векселями с бланочным индоссаментом или индоссаментом на предъявителя;10)осуществление расчета по финансовой операции в наличной форме;11)проведение финансовых операций за правовыми сделками, форма расчетов за которыми не определена;12) получение (уплата, перевод) страхового (перестрахового) платежа (страхового взноса,страховой премии);13)проведения страховой выплаты или страхового возмещения;14)выплата (передача) лицу выигрыша в лотерею, приобретение фишек, жетонов,внесения другим способом платы за право участия в азартной игре, выплата(передача) выигрышу субъектом ведения хозяйства, который проводит азартные игры;15) осуществление расчетов за внешнеэкономическим контрактом, который не предусматривает фактического снабжения на таможенную территорию Украины товаров, работ и услуг;16)предоставление кредитных средств лицу, которое является членом небанковского кредитного учреждения, в один и тот же день несколько раз, при условии, что общая сумма финансовых операций равняется или превышает сумму, определенную частью первой настоящей статьи.Согласно ст.16 Закона финансовая операция подлежит внутреннему финансовому мониторингу, если она имеет один или более признаков, определенных настоящей статьей, либо содержит другие риски:1) запутанный или необычный характер финансовой операции или совокупности связанных между собой финансовых операций, которые не имеют очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;2)несоответствие финансовой операции характера и содержания деятельности клиента;3) выявления фактов неоднократного проведения финансовых операций, характер которых дает основания считать, что целью их осуществления является избежание процедур обязательного финансового мониторинга или идентификации, предусмотренных данным Законом (в частности две или больше финансовые операции, которые проводятся клиентом в течение одного рабочего дня с одним лицом и могут быть связаны между собой, при условии, что их общая сумма равняется или превышает сумму,определенную частью первой статьи 15 данного Закона).Кроме того, не исключено, что на практике под финансовый мониторинг могут подпадать также и другие операции субъектов предпринимательской деятельности, например, получение физическим лицом - предпринимателем значительной суммы денежных средств за предоставление соответствующих услуг в течение первого месяца деятельности или через определенный промежуток времени в течение которого денежные средства вообще не поступали или поступали в минимальном размере.Итак, перечень финансовых операций, который может подпадать под финансовый мониторинг является довольно объемным. В связи с этим, участникам сделки всегда необходимо быть готовыми законным образом подтвердить источник происхождения денежных средств по данным финансовым операциям.

ps все ищет гугля :mrgreen:
https://mycredit.in.ua
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 5345
З нами з: 25.01.06
Подякував: 24 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2012 22:52

Re: Налоговая может узнать сколько у меня на деопзите

Я когда то 22 тычячи зеленых имел глупость снять в банкомате - через 2 месяца меня задержал участковый и я ждал ребят из СБУ по этому самому делу отмыванию доходов, пытались с меня поиметь - я все же смог уведомить адвоката - обошелся легким испугом, но никому не советую больше в нашей стране светить свои деньги, пытайтесь разбивать на куски, ибо вместо органов могут не совсем добропорядочные граждане заинтересоваться. Кстати банк который слил информацию - был Надра.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7298
З нами з: 21.09.12
Подякував: 619 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2012 11:15

Zebra Это событие когда произошло сколько лет назад?
22 тыс. долларов это 22 * 8 = 168 тыс. грн
Если сумма больше 150 тыс. грн она подпадает по финансовый мониторинг.
И как ты смог снять с банкомата такую большую с сумму?
Вот я не магу больше 2 000 снять банкомат не разрешает и то с разрешения сотрудника банка, я смог снять 8 0000 грн он мене увеличил лимит снятия денег.
Если я не ошибаюсь все транзакции через банковматов идут через НБУ, потому могут в СБУ узнать.
firef75
 
 
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2012 14:09

Re: Налоговая может узнать сколько у меня на деопзите

Богатый клоун :mrgreen:

Было это в 2007 году. На карточке не было ограничений на снятие, срочно нужна была крупная сумма денег, все банкоматы надровские в Киеве объездил. История реальна - приехали му***, посветили корочкой, попросили всех ментов из отделения выйти, и начали меня разводить таким способом на бабки - распечатки транзакций показывали, статьями УК угрожали, но ничего у них не вышло, хотя признаюсь пересрал реально.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7298
З нами з: 21.09.12
Подякував: 619 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2013 17:36

Re: Налоговая может узнать сколько у меня на деопзите

Может и я знаю такие случаи.
SuperHero
 
 
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2013 17:38

  Freed написав:
  firef75 написав:papasha Вы работаете в банке или раньше работали?
Неужели, можно хоть миллионы класть и налоговая не узнает?

Хоть 10...хоть 20...хоть 100 млн...
...депозиты не попадают под финмониторинг.
Налоговая может узнать только по решению суда.А кто вам сказал что это официальная процедура?
SuperHero
 
 
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
7 4187
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 сер, 2016 17:56
l_evchuk
3 6563
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2015 09:56
Divan2713
13 11686
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 гру, 2014 09:33
Lelja
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама