Кредитна спілка "Співдружність"

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2015 22:02

Кредитна спілка "Співдружність"

Обговорення діяльності Кредитної спілки "Співдружність"
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2015 22:11

Законную деятельность этой "конторки" можно отследить в едином реестре судебных решений:
справы 760/16620/14-ц, 760/10008/15-ц, 760/12062/15-ц, 760/2549/15-ц, 760/12133/15-ц, 760/6673/15-ц, 760/5156/14-ц, 760/5173/15-ц, 760/9982/15-ц, 760/4894/15-ц и т.д.
Директор данной конторки утверждает что у него куплен Соломенский районный суд....и это похоже на правду.
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2015 22:04

Суд купил, комиссию не купил......

НаблюдательФГВЛ
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши справу про правопорушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «СПІВДРУЖНІСТЬ» на ринку фінансових послуг, від 28.05.2015 № 98/15-2, (місцезнаходження КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код за ЄДРПОУ 26347059) (далі – Кредитна спілка) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: просп. Перемоги, буд. 49/2,
м. Київ, 03057; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: просп. Перемоги, буд. 49/2, м. Київ, 03057),

ВСТАНОВИЛА:

За результатами перевірки звітних даних Кредитної спілки за перший квартал 2015 року від 24.04.2015 № 1067 З/КУ, що надійшли до Нацкомфінпослуг у паперовій та електронній формі, складено акт про правопорушення, вчинені Кредитною спілкою на ринку фінансових послуг.
Статтею 5 Закону України «Про кредитні спілки» передбачено, що кредитні спілки в Україні діють відповідно до цього Закону, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.
Пунктами 3.1 та 3.4 Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003 № 146, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за № 1225/8546 (далі – Ліцензійні умови), встановлено, що кредитна спілка зобов’язана дотримуватись фінансових нормативів, установлених нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг.
За результатами звітних даних Кредитна спілка не дотримується фінансових нормативів, чим порушено вимоги Ліцензійних умов та вимоги Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.2004 № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2004 за № 148/8747 (далі – Положення № 7), а саме:
1. Згідно з вимогами підпункту 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3 Положення № 7 загальна суми заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами не може перевищувати 100 відсотків від суми регулятивного капіталу (власних коштів). Відповідно до поданих звітних даних фактичне значення нормативу якості активів Кредитної спілки становить 126,4 відсотків від суми регулятивного капіталу.
2. Згідно з вимогами підпункту 3.3.1 пункту 3.3 розділу 3 Положення № 7 співвідношення нерозподіленого доходу попереднього періоду та фактично отриманих кредитною спілкою доходів звітного періоду до суми витрат кредитної спілки, збільшених на суму доходу, спрямованого на формування резервного капіталу протягом звітного періоду та за підсумками фінансового року, доходу, розподіленого на пайові внески протягом звітного періоду та за підсумками фінансового року не має становити менше 100 відсотків. Відповідно до поданих звітних даних фактичне значення нормативу прибутковості Кредитної спілки становить 67,0 відсотків.
Враховуючи викладене та керуючись пунктом 10 частини першої
статті 28, статтею 39, пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпунктами 40, 41 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, пунктом 1.5 розділу І, підпунктом 1 пункту 2.1 та абзацом першим пункту 2.2 розділу ІІ, пунктом 3.1 розділу ІІІ, абзацом другим пункту 4.21, пунктом 4.26 розділу IV Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг
від 20.11.2012 № 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2112/22424, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Зобов’язати КРЕДИТНУ СПІЛКУ «СПІВДРУЖНІСТЬ» усунути порушення вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг, встановлене в пункті 1 констатуючої частини цього розпорядження, до 30.06.2015 та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушень у термін включно до 25.07.2015.
2. Зобов’язати КРЕДИТНУ СПІЛКУ «СПІВДРУЖНІСТЬ» усунути порушення вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг, встановлене в пункті 2 констатуючої частини цього розпорядження, до 31.12.2015 та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення у термін включно до 25.01.2016.
3. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій забезпечити повідомлення Кредитної спілки про прийняте рішення.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.В. о. Голови Комісії О. Максимчук
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2015 19:35

Конторки две, адрес один..."Співдружність" и "Народний кред

03057 КИЇВ, КИЇВ 57, просп. Перемоги, буд.49/2
03057
Телефон: 044 5373323,
E-mail: info@sodrujestvo.com.ua
Керівник: Шепель Ігор Миколайович
Реєстраційні данні:
Тип фінансової установи: Кредитна спілка
Код ЄДРПОУ: 26347059
Серія свідоцтва про реєстрацію: А00
Номер свідоцтва про реєстрацію: 003984
Дата реєстрації: 30.07.2003
Статус: Включена до реєстру
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2015 19:51

Вопрос к знающим?

Сколько судей Соломенского районного суда г. Киева являются членами Кредитных союзов
"Співдружність" и "Народний кредит".??? :twisted: :twisted: :twisted:

P.S. Тое-сть, являются вкладчиками этих союзов, с депозитными вкладами со ставкой 365% годовых.
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2015 14:44

Пора брат,....пора.....

Нацкомфинуслуг ужесточила требования к главам финучреждений
Нацкомфинуслуг утвердила новые лицензионные условия для предоставления финансовых услуг, чтобы унифицировать требования ко всем участникам небанковского финансового рынка.

Регулятор ужесточил требования не только к материально-технической базе и документам лицензиатов, но и их руководителям. К руководству финансовым учреждением не будут допускать топ-менеджера с небезупречной деловой репутацией.

В частности, под запрет подпадает «лицо, которое не менее шести месяцев занимало должность руководителя, финансового директора или главного бухгалтера финансового учреждения, признанного банкротом, подвергнутого процедуре принудительной ликвидации, либо к которому была применена мера воздействия регулятора в виде отстранения руководства от управления финансовым учреждением и назначения временной администрации».

Этот мораторий будет действовать в течение пяти лет со дня наступления одного из вышеуказанных событий.

Основанием для несогласования кандидатуры станет «ненадлежащее исполнение обязанностей в качестве плательщика налогов, наличие информации о том, что лицо включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, или применение международных санкций к физическому лицу», говорится в лицензионных требованиях.
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2015 20:01

удалено
av_romanika
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 06.10.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2015 14:45

Рынок может и должен жить но БЕЗ мошенников из "Спивдружност

av_romanika Открываем реестр судебных решений, забиваем "Кредитна спілка "Співдружність" регион Киев, далее например Солом`янський рфйонний суд м. Києва" далее наслаждаемся Беспределом....
НаблюдательФГВЛ
 
Повідомлень: 328
З нами з: 09.08.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2015 19:42

НаблюдательФГВЛ
"беспредел" по поводу возврата кредитов? :D :D :D :D
av_romanika
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 06.10.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2015 20:26

НаблюдательФГВЛ
:) :) :) :) :)
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ )
av_romanika
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 06.10.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
21 76351
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 20:24
rosti
Проблемный депозит в КС "Фортеця" 1 ... 201, 202, 203
Anonymous » Пон 16 бер, 2009 04:15
2020 442478
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 кві, 2019 13:17
kasyapa
2 51685
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 22:37
babaloo
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама