Дебетная карта для ребенка

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2013 14:08

Дебетная карта для ребенка

вобщем попросили узнать в каком из украинских банков можно открыть дополнительную карту для несовершеннолетнего ребенка?

т.е. смысл в том что бы родители могли регулярно пополнять счет своей картой или через интернет банкинг, а ребенок скажем за границей мог снять в банкомате или расплатиться в магазине.
vidima
 
Заблокований
Повідомлень: 1672
З нами з: 14.04.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2013 10:42

порядок открытия счета на имя несовершеннолетнего

vidima

порядок открытия счета на имя несовершеннолетнего лица

инструкция 492 НБУ

Смотрим глава 6
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03/page3

6. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам

6.1. Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то
відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:
фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку
паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні
особи-резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий
органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію в
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка
відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації
копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому
главою 2 цієї Інструкції;
фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку
(додаток 5) та картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки
підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку;
між фізичною особою і банком укладається договір банківського
рахунку.

6.2. Поточні рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не
досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками -
батьками (усиновлювачами) або опікунами.
Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих на ім'я
малолітньої особи її законним представником, то відкриття
поточного рахунку здійснюється в порядку, установленому в пункті
6.1 цієї Інструкції, за умови пред'явлення законним представником
малолітньої особи документів, що дають змогу банку ідентифікувати
цю малолітню особу та її законного представника, - свідоцтва про
народження малолітньої особи або іншого документа, що посвідчує
малолітню особу-нерезидента та паспорта або іншого документа, що
посвідчує особу, законного представника. Опікун також має
пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника
малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо).
Якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами, то
додатково подаються документи, видані відповідними органами
державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб і підтверджує
здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Копії
цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника
банку та законного представника малолітньої особи як такі, що
відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного
оформлення рахунку. { Абзац другий пункту 6.2 із змінами,
внесеними згідно з Постановами Національного банку N 485
( z0023-06 ) від 21.12.2005, N 3 ( z0042-08 ) від 08.01.2008,
N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }

6.3. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 16 років не має
в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку цій особі
здійснюється в такому порядку.
Неповнолітня особа має:
пред'явити уповноваженому працівнику банку свідоцтво про
народження або інший документ, що посвідчує неповнолітню
особу-нерезидента. Якщо ця особа є резидентом, то вона додатково
має пред'явити документ, виданий органом державної податкової
служби, що свідчить про її реєстрацію в Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків; { Абзац третій пункту 6.3
глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 389 ( z1400-11) від 09.11.2011 }
подати довідку із зразком свого підпису, видану навчальним
закладом, де вона навчається, або картку із зразками підписів,
засвідчену нотаріально;
подати документ або копію документа, засвідчену нотаріально
або органом, що його видав, який надає змогу банку з'ясувати місце
проживання або місце перебування неповнолітньої особи; { Абзац
п'ятий пункту 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 389 ( z1400-11) від 09.11.2011 }
заповнити заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);
укласти з банком договір банківського рахунку.
Якщо неповнолітня особа подає довідку із зразком свого
підпису, що видана навчальним закладом, де вона навчається, то ця
особа має заповнити картку із зразками підписів (додаток 4).
Уповноважений працівник банку ідентифікує неповнолітню
особу, яка відкриває рахунок, у порядку, визначеному главою 2 цієї
Інструкції. { Абзац дев'ятий пункту 6.3 глави 6 в редакції
Постанови Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
Неповнолітні особи віком від 16 до 18 років відкривають
поточні рахунки в порядку, визначеному пунктом 6.1 цієї
Інструкції.

6.4. Якщо фізична особа (у тому числі неповнолітня особа) вже
має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і
сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття
нового поточного рахунку здійснюється в такому порядку.
Фізична особа має:
пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт або інший
документ, що посвідчує особу;
заповнити заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5)
та картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів
засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку.
Між фізичною особою і банком укладається договір банківського
рахунку.

6.5. Відкриття поточного рахунку фізичною особою на користь
третьої особи здійснюється в такому порядку:
фізична особа, яка відкриває рахунок, пред'являє
уповноваженому працівнику банку свій паспорт або інший документ,
що посвідчує особу. Якщо ця фізична особа є резидентом, то вона
додатково має пред'явити документ, виданий органом державної
податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків;
уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка
відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації
копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому
главою 2 цієї Інструкції;
фізична особа, яка відкриває рахунок, заповнює заяву про
відкриття поточного рахунку (додаток 5);
між фізичною особою і банком укладається договір банківського
рахунку.
Під час першого звернення до банку фізичної особи, на користь
якої відкрито рахунок, з метою використання рахунку вона має
пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична
особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом
державної податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу - власника
рахунку і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням
вищезазначених документів у порядку, установленому главою 2 цієї
Інструкції. Фізична особа - власник рахунку заповнює картку із
зразками підписів (додаток 4).
6.6. Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою на
ім'я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі
довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.
Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою іншій
фізичній особі на підставі довіреності здійснюється в порядку,
визначеному пунктом 6.1 цієї Інструкції, за умови пред'явлення
довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує
особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої
нотаріально. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу
банку ідентифікувати особу, на ім'я якої відкривається рахунок.
Якщо довірена особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити
документ, виданий органом державної податкової служби, що
засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків. Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної
особи-резидента і в довіреності не зазначений реєстраційний номер
облікової картки платника податків фізичної особи-резидента, на
ім'я якої відкривається рахунок, то довірена особа додатково має
подати копію документа, виданого органом державної податкової
служби, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб
- платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається
рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ,
або нотаріально чи уповноваженим працівником банку. Уповноважений
працівник банку ідентифікує довірену особу та підтверджує
здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або іншого
документа, що посвідчує особу, та документа, виданого органом
державної податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у порядку,
установленому главою 2 цієї Інструкції. { Абзац другий пункту 6.6
глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110
( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
Якщо довіреність надана тільки на відкриття поточного
рахунку, то картка із зразками підписів під час відкриття рахунку
не заповнюється. Під час першого звернення до банку фізичної
особи, на ім'я якої відкрито поточний рахунок (власника рахунку),
з метою використання рахунку вона має:
пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий
органом державної податкової служби, який засвідчує її реєстрацію
в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
заповнити картку із зразками підписів (додаток 4).
Уповноважений працівник банку ідентифікує власника рахунку та
підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або
іншого документа, що посвідчує особу, в порядку, установленому
главою 2 цієї Інструкції.


А также глава 10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03/page4

10.5. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 16 років не має
рахунків у цьому банку, то відкриття їй вкладного (депозитного)
рахунку здійснюється в такому порядку.
Неповнолітня особа має:
пред'явити свідоцтво про народження або інший документ, що
посвідчує неповнолітню особу-нерезидента . Фізична особа-резидент
додатково має пред'явити документ, виданий органом державної
податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків; { Абзац третій пункту 10.5
глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
подати документ, що дає змогу банку з'ясувати місце
проживання або місце перебування неповнолітньої особи, або копію
цього документа, засвідчену нотаріально або органом, що видав
документ. { Абзац четвертий пункту 10.5 глави 10 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 389
( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
Уповноважений працівник банку ідентифікує неповнолітню особу
і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних
документів. Копії цих документів засвідчуються підписами
уповноваженого працівника банку та неповнолітньої особи як такі,
що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного
оформлення рахунку. { Абзац п'ятий пункту 10.5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485
( z0023-06 ) від 21.12.2005 }
Між банком і неповнолітньою особою укладається договір
банківського вкладу.
Якщо неповнолітня особа, якій виповнилось 16 років, не має
рахунків у цьому банку, то відкриття їй вкладного (депозитного)
рахунку здійснюється в порядку, установленому пунктом 10.1 цієї
Інструкції.

10.6. Якщо фізична особа (у тому числі - неповнолітня особа)
вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і
сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття
вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору
банківського вкладу за умови пред'явлення цією фізичною особою
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

10.7. Фізична особа може відкрити вкладний (депозитний)
рахунок на користь третьої особи шляхом укладення договору
банківського вкладу за умови пред'явлення особою, яка відкриває
рахунок, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Якщо
ця особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ,
виданий органом державної податкової служби, що засвідчує її
реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків.
Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка
відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації
копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому
главою 2 цієї Інструкції.
У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на користь
третьої особи ця особа набуває права вкладника з часу пред'явлення
нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або
вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами.
До набуття особою, на користь якої відкрито вкладний
(депозитний) рахунок, прав вкладника ці права належать особі, яка
відкрила вкладний (депозитний) рахунок.
Розпорядження коштами за вкладним (депозитним) рахунком
особою, на ім'я якої відкрито рахунок, здійснюється лише після її
ідентифікації банком.
Якщо особа, на користь якої відкрито вкладний (депозитний)
рахунок, відмовилася від вкладу, то особа, яка уклала договір
банківського вкладу та відкрила вкладний (депозитний) рахунок на
користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або
перевести на своє ім'я шляхом укладення додаткової угоди або
нового договору банківського вкладу і відкриття нового вкладного
(депозитного) рахунку.

10.8. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією
фізичною особою на ім'я іншої фізичної особи може здійснюватися на
підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством
порядку.
Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною
особою іншій особі на підставі довіреності здійснюється в такому
порядку.
Довірена особа має:
пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий
органом державної податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
подати довіреність (або копію довіреності), засвідчену
нотаріально.
Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи-резидента і
в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки
платника податків фізичної особи-резидента, на ім'я якої
відкривається рахунок, то довірена особа має додатково подати
копію документа, виданого органом державної податкової служби, що
засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків фізичної особи, на ім'я якої відкривається
рахунок, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи
уповноваженим працівником банку.
Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і
підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних
документів у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.
Під час першого звернення до банку власника рахунку з метою
використання коштів за рахунком він має пред'явити паспорт або
інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент
додатково має пред'явити документ, виданий органом державної
податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків. Уповноважений працівник банку
ідентифікує власника рахунку та підтверджує здійснення
ідентифікації копіюванням паспорта або іншого документа, що
посвідчує особу, у порядку, установленому главою 2 цієї
Інструкції.
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 4915
З нами з: 25.01.06
Подякував: 24 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2013 10:55

Другими словами подобные операции должны предоставляться всеми банками.

Поэтому в Вашем случае нужно смотреть на тарифы банков. Комиссия при снятии средств за границей и пр. Кстати, карточка может быть как дополнительной к одному счету, так и отдельной (иметь свой счет).
https://MyCredit.in.ua
Все о кредитах и инвестициях
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 4915
З нами з: 25.01.06
Подякував: 24 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
11 12736
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 05:26
rtfmnet
1 1314
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лип, 2018 17:38
Faceless
29 12671
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лют, 2017 03:34
nik20100
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама